fbpx

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

Perioada de desfășurare proiect: 27.03.2024 ora 17.00 – 31.03.2024 ora 23.59

Sectiunea I. Organizatorul Concurului

I.1. Organizatorul Concursului  (denumit in continuare “Concurs”) este ARMEDA CARPET SRL  cu sediul în Sos. Bucuresti-Urziceni 50 H, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J23/5631/2021, CUI 44893942, reprezentata de dl. DEMIR MEHMET in calitate de Administrator.

II.1. Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale serviciilor comercializate de Organizator.

Sectiunea III. Aria si durata de desfasurare a Concursului

III.1. Concursul va avea loc in perioada 27.03.2024 ora 17.00 – 31.03.2024 ora 23.59 ora 23.59 inclusiv, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

III.2. Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginilor de Facebook si Instagram Armeda Carpet Romania.

Sectiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului si care detine un cont de Facebook sau Instagram si care se inregistreaza pe oricare dintre platformele de socializare, la postarea de Concurs Armeda Carpet.

La Concurs NU au dreptul sa participe:

– angajatii ARMEDA CARPET SRL si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;

– angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentului Concurs, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

IV.2. Participarea la acesta Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

IV.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

IV.4. Termenii si conditiile prevăzuți în prezentul Regulament Oficial (“Regulament Oficial”) pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe paginile de Facebook si Instagram ale Concursului.

IV.5. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui Participant pe site-ul Armeda Carpet.

Sectiunea V. Modalitatea de desfasurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV de mai sus;
 • Inscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea III de mai sus;
 • Participantul trebuie sa raspunda printr-un comentariu la postarea de Concurs.

V.2. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs inscrierile efectuate pana la data de 31.03.2024 ora 23.59. Dupa aceasta data inscrierile nu se vor lua in consdierare. Inscrierile care vor contine un limbaj indecent, cu expresii obscene si/sau licentioase si care nu respecta cerinta descrisa in prezentul Regulament Oficial, vor fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere care nu respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

Sectiunea VI. Desemnarea castigatorilor si acordarea produselor

VI.1. Vor fi desemnate câștigătoare cate o persoana de pe fiecare retea de socializare, Facebook si Instagram.

VI.2. In cadrul Concursului se vor acorda cate un premiu pe Facebook, unul pe Instagram: un covor Lootus 200×300.

VI.3. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestul Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

VI.4. Premiile revin numai Participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.

Sectiunea VII. Publicarea castigatorilor. Validarea castigatorilor. Intrarea Castigatorilor in posesia produselor oferite spre testare.

VII.1. Vor fi extrase 2 persoane castigatoare (cate una pe fiecare retea de socializare, Facebook, Instagram), si anuntate pe 1 aprilie, ca update la postarea de Concurs. Pentru validarea premiului, castigatorii trebuie sa transmita mesaj privat pentru a afla cum intra in posesia premiului.

VII.2. Organizatorul va anula acordarea premiului daca mesajul solicitat nu este comunicat in termenul de 72 de ore.

VII.3. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru produsele acordate, in cazul in care valoarea acestora depaseste suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu produsele acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi drept câştigători.

VII.7. Odată ce serviciul este realizat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal

VIII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

VIII.2. Datele personale colectate vor fi folosite în scopul aratat la Sectiunea II din acest Regulament Oficial, respectiv inscrierea participantilor la Concurs si acordarea serviciilor, plus in scopuri de marketing. Participarea dumneavoastră Concurs este voluntară si are ca temei legal consimtamantul dumneavoastra, manifestat prin comentariu la postarea de Concurs de pe pagina de Facebook sau Instagram Armeda Carpet.

VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru web fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

VIII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor.

VIII.5. Armeda Carpet SRL, in calitate de organizator si utilizator a serviciilor online, nu colecteaza si nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Meta şi la utilizarea acestora de către Meta. Prin inscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Meta. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate la adresa https://www.facebook.com/policy.php.

VIII.6. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale :

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participantii se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Armeda Carpet cu sediul în Sos. Bucuresti-Urziceni 50 H.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Sectiunea IX. Litigii

IX.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Secțiunea X. Diverse

În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin castigatorilor, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător.

ORGANIZATOR,

ARMEDA CARPET SRL 

Administrator dl. DEMIR MEHMET

ACUM! Primești un DISCOUNT de -15% la orice achiziție care depășește 850 RON, cu excepția colecțiilor Lootus si Roma!
Intra in cont

Nu ai cont inca?

Facebook Instagram WhatsApp WhatsApp
Start typing to see products you are looking for.
Menu
Shop
0 items Cart
Contul meu